Video of the week part 44

Làm việc khuya nên cần cái gì đó. Dạo này chán coi phim, cũng chán bàn phim. Cuối năm bận, lúc mệt mang Sam Soon ra cười khằng khặc rồi lại hỳ hục…làm tiếp. Bạn biết vì sao bộ phim này quan trọng nhất đối với tôi rồi chứ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s