Video of the week part 63

Gong Yoo làm cameo trong Cyrano/ Dating Agency!!! OMG. Hottt new. Có ai xem phim này rồi không làm ơn review dùm^^

Video của tuần là OST phim Finding Mr. Destiny (2010). Tôi không phải yêu thích hay cái gì đó tương tự với bộ phim này, nhưng thích OST phim trình bày bởi Gong Yoo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s