Video of the week part 67

Quảng cáo kem đánh răng dựa trên phim Tình Người Duyên Ma. ROFL. Thật sáng tạo. Đoạn cuối thay bằng Mario Maurer thì còn HOT hơn 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s