Video of the week part 70

Tuần vừa rồi tự nhủ, xem phim nhất định: NO DARK, NO SAD, NO BAD. Ra rạp hí hửng thấy tình yêu Eddie Peng dễ thương quá chừng, thế là coi A Wedding Invitation. Kết cục sau nửa đầu đập ghế phim hay quá trời, nửa sau lủi thủi đi về LOL. Nhưng nói thế thôi, bạn nào thích Bành Vu Yến thì xem cũng được^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s