Video of the week part 74

Happy birthday Hyun Bin (chúc hơi muộn, sinh nhật đời nào rồi mà giờ đọc tin mới biết lol). Thực ra dạo này tôi có một vài xáo trộn trong công việc nên không có nhiều thời gian online.

Video này là trong FM của Hyun Bin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s