Video of the week part 75

Ah, Wookie đóng phim mới. Chúc may mắn, cặp đôi của My Girl (mặc dù với biên kịch phim này tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều).

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s