Video of the week part 86

Dàn diễn viên đẹp!

Lâu không xem phim Việt Nam, có lẽ nên xem thử. Mùa oải hương năm ấy sẽ được phát sóng vào đầu tháng 12.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s