Video of the week part 96

Phim của OCN thường là đầu voi đuôi chuột (TEN, TEN2, Bad Guys đều thế…). Nhưng diễn xuất thế này thì không fan nào bỏ rơi được cả, PIE…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s