Video of the week part 101

Nói đùa cái phim Someone like you này xạo kinh hồn bạt vía, không hiểu sao cũng thích nữa haha. Dù sao cũng còn hơn mấy cái phim hiện thực nửa mùa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s