Video of the week part 103

Tự nhiên thèm cái gì đó trầm lắng, nên mang La Dolce Vita ra coi lại. Lâu lâu rồi phim truyền hình Hàn Quốc không có phim nào đạt chất lượng đến như này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s