Video of the week part 104

Không hẳn là thích những dạng phim thế này (nhân vật nữ trong Sweet 18 với trong My Girl tôi đều không thích =.=). Tuy nhiên giống như My Girl, tôi thích nam chính, phim cũng có những cảnh rất dễ thương, xem để giải trí khi bận cũng vui vui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s