Video of the week part 119

Xem lướt mấy tập của Lang Nha Bảng. Thế bạn nam chính thích nhân vật của Lưu Đào hay nhân vật của Vương Khải vậy haha.

Btw… Ost of the year

Advertisements

One thought on “Video of the week part 119

  1. Biên kịch và tác giả phải lồng ghép chút tình cảm của Mai Trường Tô và Quận Chúa vào, không thì các hủ nữ sẽ bấn loạn lên mất :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s