Video of the week part 134

Một thời thích hai bạn này kinh khủng. Đang nghĩ Won Bin của ngày ấy đóng vai của Song Joong Ki hoặc Jo In Sung thì thế nào, có khiến mình bỏ qua sạn mà xem phim tiếp không haha ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s