Video of the week part 135

Ba ngày nghỉ giờ về mới biết tin Thượng Ẩn sẽ không có phần hai, lòng có chút buồn. Dù có cấm đoán thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất không phải là cục này cục nọ, mà vẫn là khán giả.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, định mệnh khiến họ lạc vào đời nhau, nhưng để bảo vệ đoạn cảm tình đó, đã trải qua bao thăng trầm, họ cuối cùng vẫn vượt qua, không chỉ bởi tình yêu đó là chân thành, không chỉ bởi họ dám yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình, mà bởi còn bởi họ thực sự bản lĩnh.

Tôi hy vọng con đường mà Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu hai cậu phải đi, dù nó chắc chắn không đơn thuần như trước kia, hai cậu hãy cố gắng bản lĩnh như Cố Hải, Bạch Lạc Nhân. Sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương lớn lao mà khán giả dành cho hai cậu.

Tạm biệt Thượng Ẩn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s