Video of the week part 139

“Cậu đã mang đến cho chúng tôi những nỗi đau chẳng thể xóa nhòa. Nhưng mà, tôi muốn…Dong Woo của chúng tôi sẽ trở thành hi vọng của cậu. Nếu cậu vẫn để nó ở trong lòng, hãy ra ngoài bầu trời kia tìm kiếm những gì cậu cần tìm kiếm. Đó là cơ hội, cũng là …sự tha thứ mà thằng bé dành cho cậu”.

Best drama of the year, so far.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s