Diễn viên mới

Come-and-Hug-Me-5-768x513

Lâu không coi phim Hàn ngó ngó thấy cái phim có cậu diễn viên chính nhìn giống Hyun Bin thế :v. Tên cậu này là Jang Ki Yong, còn phim là Come and Hug Me.

Trời ơi dễ thương kinh, đẹp trai nữa, đóng cũng rất ổn (có cái cậu Nam Joo Huyk tôi thấy cũng đẹp trai dễ thương mà đóng chán gì đâu), mà tiếc là cái phim Come and Hug Me quá nuốt không trôi. Thôi hóng phim sau của bạn ấy vậy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s